odtlačok

 


Zodpovednosť

Spoločnosť MTD Products AG nesie zodpovednosť za obsah týchto webových stránok. Všetky informácie boli starostlivo kontrolované a budú pravidelne dopĺňané a aktualizované. Spoločnosť MTD Products AG však nezodpovedá za úplnosť, presnosť a aktuálnosť tohto obsahu. Na tejto webovej stránke sú k dispozícii odkazy na externé webové stránky. MTD Products AG nie je zodpovedná za obsah alebo dizajn týchto webových stránok a nie je zodpovedná za správnosť, úplnosť alebo kvalitu dostupných informácií a oddeľuje ich obsah. Platí pre všetky odkazy na externú webovú stránku a ich obsah, na ktorých sú uvedené.
www.mtdproducts.eu.


Autorská práva

Spoločnosť MTD Products AG vlastní autorské práva na obsah tohto webu, najmä textov a obrázkov. Nezákonné kopírovanie alebo iné zneužitie obsahu týchto webových stránok sa stíhajú a MTD Products AG si vyhradzuje právo nárok na náhradu škody. V prípade záujmu o použitie obsahu, jeho častí alebo obrázkov, kontaktujte spoločnosť MTD Products AG prostredníctvom e-mailu.

Adresa

MTD Products Aktiengesellschaft
Industriestraße 23
D-66129 Saarbrücken
Phone +49 6805 79-0
Telefax +49 6805 79-442
Email mtdeurope@mtdproducts.com

Generálny riaditeľství

Mr. Blair A. Cook (Chairman of the board)
Dr. Michael Simon
Günter Korn

Predseda dozornej rady

Prof. Dr. Ulrich Schnelle

Obchodný rejstřík

Saarbrücken HRB 9740

Daňové identifikační číslo

DE 153804139