odtlačok

 


Zodpovednosť

Spoločnosť MTD Products AG nesie zodpovednosť za obsah týchto webových stránok. Všetky informácie boli starostlivo kontrolované a budú pravidelne dopĺňané a aktualizované. Spoločnosť MTD Products AG však nezodpovedá za úplnosť, presnosť a aktuálnosť tohto obsahu. Na tejto webovej stránke sú k dispozícii odkazy na externé webové stránky. MTD Products AG nie je zodpovedná za obsah alebo dizajn týchto webových stránok a nie je zodpovedná za správnosť, úplnosť alebo kvalitu dostupných informácií a oddeľuje ich obsah. Platí pre všetky odkazy na externú webovú stránku a ich obsah, na ktorých sú uvedené.
www.mtdproducts.eu.


Autorská práva

Spoločnosť MTD Products AG vlastní autorské práva na obsah tohto webu, najmä textov a obrázkov. Nezákonné kopírovanie alebo iné zneužitie obsahu týchto webových stránok sa stíhajú a MTD Products AG si vyhradzuje právo nárok na náhradu škody. V prípade záujmu o použitie obsahu, jeho častí alebo obrázkov, kontaktujte spoločnosť MTD Products AG prostredníctvom e-mailu.

Adresa

MTD Products Aktiengesellschaft
Industriestraße 23
D-66129 Saarbrücken
Phone +49 6805 79-0
Telefax +49 6805 79-442
Email mtdeurope@mtdproducts.com

Generálny riaditeľství

Pietro Cattaneo (General Manager)

Predseda dozornej rady

Prof. Dr. Ulrich Schnelle

Obchodný rejstřík

Saarbrücken HRB 9740

Daňové identifikační číslo

DE 153804139